BóNG Rổ TELEVISION

bóng rổ Television

Thực tế, sự quan tâm đặc biệt này của Abramovich bắt nguồn từ bi kịch tuổi thơ. Gia đình Do Thái của ông đã buộc phải chạy trốn khỏi Lithuania sau nhiều năm bị đàn áp. Theo cuốn hồi ký “Billionaire from Nowhere” xuất bản năm 2005, mẹ ông qua đời vì bị dính độc trong máu

read more